PORTAL

Vystavující: Iris Fabre, Jakub Choma, Ulrike Johannsen,Teuta Jonuzi, Matyáš Maláč, Sebastian Mittl, Viktor Timofeev, Chin Tsao
Kurátoři: Noemi Purkrábková & Daniel Hüttler
Grafika: realitycongress & ver
PORTAL je podvojným zjevením, cvičením v souběžnosti. Napříč prostorem spojuje dvě země, dvě města, dvě výstavní místa. Výstavy, které probíhají téměř současně v pražské Holešovické šachtě a vídeňské galerii Clubclubu, představují podivné paralely – jejich jednota nese stopy předchozího oddělení a zůstává vždy neúplná, falešná. Po průchodu portálem se tak setkáváme s barvami a tvary, které jsou odlišné, a přece se podobají. Vstupujeme do propletence dějů, které se navzájem zpovzdálí pozorují v očekávání nadcházejícího splynutí.
– 1.9. VERNISÁŽ Holešovická šachta, Praha
(výstava potrvá do 3. 10.)
– 8.9 VERNISÁŽ Clubclub, Vídeň
(výstava potrvá do 18. 9.)
– 20.9 ZNOVUOTEVŘENÍ výstavy, Holešovická šachta, Praha, v rámci přehlídky SUMO Prague + performance a doprovodný program
(výstava potrvá do 3. 10.)
Program galerie Holešovická šachta vzniká za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Městské části Praha 7. Výstava byla podpořena ze zdrojů Rakouského kulturního fóra a města Vídeň. Je součástí přehlídky galerií současného umění SUMO Prague.
––––––––––––––––––
ENG
Exhibiting artists: Iris Fabre, Jakub Choma, Ulrike Johannsen,Teuta Jonuzi, Matyáš Maláč, Sebastian Mittl, Viktor Timofeev, Chin Tsao
Curators: Noemi Purkrábková & Daniel Hüttler
Graphics: realitycongress & ver
PORTAL is a twin apparition, an exercise in simultaneity that cuts across space, bridging two countries, two cities, two exhibition venues. Happening at once in Prague’s Holešovická šachta and Vienna’s Clubclub, the show(s) run(s) in an odd parallel – a unity which bears the marks of a possible past split, a unity which remains always incomplete, false. Passing through the portal, we thus encounter colors and shapes that feel both alike and different: an entanglement of agents which observe each other from afar, nervously awaiting coalescence.
– 1. 9. VERNISSAGE Holešovická šachta, Prague (exhibition will run until 3. 10.)
– 8. 9. VERNISSAGE Clubclub, Vienna (exhibition will run until 18. 9.)
– 20. 9. REOPENING of the exhibition, Holešovická šachta, Prague, as part of the SUMO Prague showcase + performance and accompanying program
(Exhibition runs till 3. 10.)
The programme of Holešovická šachta gallery is supported by grants from The Ministry of Culture of the Czech Republic and The Municipal district of Prague 7. The exhibition was supported by the resources of the Austrian Cultural Forum and the City of Vienna. It is a part of the international gallery co-operative SUMO.